OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Ponuka psychologických služieb:    

Psychologické poradenstvo

- poradenská činnosť pri  osobných, vzťahových, rodinných, študijných a pracovných 

  problémoch  mládeže a dospelých

Psychoterapia

- depresívnych  nálad,  úzkostných  a panických porúch

- obsedantne – kompulzívnych  porúch, fóbií  a posttraumatických stresových porúch

- porúch spánku

- porúch osobnosti a správania

- porúch príjmu potravy

sexuálnych porúch

- osôb závislých na alkohole,  iných psychoaktívnych látkach a hrách

- schizotypových porúch, a ďalších porúch z okruhu schizofrénie

 

 

Psychologická diagnostika

- parciálne a komplexné psychodiagnostické vyšetrenia, vyšetrenia  pre posudkové účely

- psychologické vyšetrenia pre strážnu službu, držiteľov strelnej zbrane a ďalšie profesie

 

Nácvik relaxačných techník

- zameraný na rozvoj schopnosti navodiť si stav hlbokého uvoľnenia, ktorý je možné využiť v strese,

nespavosti, tlmení bolestí a pod.

 

Tréningové sociálno - psychologické programy

- zamerané na nácvik a rozvíjanie  sebapoznania,  komunikačných zručností, asertívneho správania,

  schopnosti argumentácie,  riešenia konfliktov, predajných zručností a pod.